Uydu yayını yapan radyo istasyonu nasıl Kurarsın ?

Uydu yayını yapan radyo istasyonu nasıl Kurarsın


Uydu yayını yapan radyo istasyonu nasıl Kurarsın bu yazımızda sizlere kendinize ait bir uydu radyo istasyonunu nasıl kurarsınız bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız.

URD Uydu ortamından yayın yapan radyo istasyonu demektir. Eğer uydu ortamından yayın yapmak isterseniz mevcut radyo cihazları sizin yayınınızı dinleyemez. Sizin yayınınızı uydu alıcısı olan yerlerdeki insanlar uydu alıcısından sizi dinleyebilirler. Televizyonların uydu kumandasından radyolar bölümünü tıklayarak ordan radyo yayınınıza ulaşabilirler. Çoğrafi alan olarakta Yapmış olduğunuz uydu sağlayıcının kapsadığı tüm yerlerde yayınınız olur. Örneğin Türkiye ‘de Turksat uydu hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Peki Uydu radyo istasyonu nasıl kurarsınız bunu öğrenmek istiyorsanız şimdi bu radyoyu kurmanız için gerekecek ilk ve en önemli olan ihtiyaç URD Uydu ortamında yayın yapan radyo istasyonu lisansıdır. Lisans olmadan hiç bir radyo istasyonu kuramaz ve yayın yapamazsınız. Bu bir suçtur ve çok ağır cezaları vardır.

Lisans almadan yayın yapan kişi ve kurumlara verilecek ceza

MADDE 33 – (1) Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır.

Kanunun tamamını okumak için https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/70203335 linki tıklayın.

URD Uydu ortamında yayın yapan radyo istasyonu lisansı almak

Bu lisansı almak için Radyo ve Televizyon üst Kuruluna müracaat etmek gerekiyor.Aşağıdaki iş ve işlemleri yaparak Radyo ve Televizyon Üst kuruluna başvurarak URD uydu radyo lisansı alabilirsiniz.

Ayrıca şirketimiz bu konuda size danışmanlık hizmeti verebilir. Bizimle iritibata geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için https://www.erboy.com/iletisim/ linkini tıklamınız yeterli olacaktır.

1- Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna hitaplı talebin belirtildiği dilekçe

(Dilekçenin yetkili kişilerce imzalı ve kaşeli olması ve genel/tematik lisans talebinin belirtilmesi gerekmektedir)

2- Lisans talebine uygun asgari sermayenin gösterildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile asgari ödendiğinin tespitine ilişkin mali müşavir veya yeminli mali raporu

3- Usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalı-kaşeli G1-G2-G3-G-4 ve G-5 lisans başvuru formları

4- Şirket kurulu ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Üst Kurulca kabul gören amaç-konunun yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 6112 sayılı Kanuna uygun hisse senetlerinin nama yazılı olduğunun yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, G-1 formunda beyan edilen kişilerin ortaklığının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi/anonim şirket pay defteri örneklerinin (Tüzel ortak var ise gerçek kişiye kadar indir alt ortaklarının gösterildiği tüzel ortak beyan formunun),

5- Şirketi temsile yetkili kişilere ait yetki belgesi ve imza sirküleri örnekleri

6-Genel müdür, sorumlu müdür ve izleyici temsilcisi atamasına ilişkin yönetim kurulu kararı ile ataması yapılan genel müdür ve sorumlu müdürlere ait yüksek öğrenim belgelerinin,

7- Tüm şirket ortakları, şirket yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, sorumlu müdür ve izleyici temsilcisi kişilere ait vatandaşlık kimlik numarası, ikametgâh ve görev almalarına engel adli sicil kaydı olmadığına dair beyanlar, (yabancı uyruklu kişiler için ayrıca noter onaylı pasaport örnekleri)

8- Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş İletişim bilgileri beyan formu

9- Radyo yayınlarında kullanılacak olan çağrı işareti adına ait yönetim kurulu kararı, şirket adına Türk Patent Enstitüsüne yapılmış marka tescil başvuru belgesi/marka tescil belgesi örneği veya çağrı işaretini kullanabileceğine ilişkin hak sahibi tarafla yapılmış noter onaylı sözleşme örneği,

10- Verilmesi öngörülen program hizmetlerinin içeriği, genel yayın planı ve program yayın saatleri hakkında bilgiler, teknik altyapı hizmetine ilişkin bilgiler, satın alınmış ve/veya kiralanmış olan tesis, araç, gereç ve hizmetlerine ilişkin bilgiler,

Uydu Yayın Lisansı Verilmesi Aşamasında Teknik Denetime İlişkin Bilgi-Belge ve İşlemler

RADYO STÜDYOLARI:

Uydu veya kablo ortamından radyo yayın hizmeti verecek Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarının stüdyo merkezleri; birinde kumanda masası, diğerinde ise program yapım ve kayıt cihazlarının bulunduğu en az iki yalıtımlı bölümden oluşmalıdır. Yerel lisans tipinde radyo yayın hizmeti verecek Medya hizmet sağlayıcı kuruluşları ise bunun yerine çok amaçlı tek bir stüdyo kullanabilirler.

Radyo stüdyolarında kullanılan donanım, yazılım ve teçhizat genel olarak güncel teknolojiye, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

Aşağıdaki bentlerde belirtilen cihazlar ve donanım yerine amaçlanan işlevleri yerine getirmek ve teknolojik gelişmeye uygun olmak şartıyla ayrı ayrı ya da birleşik olarak en az bunlara eşdeğer teknik kalitede başka cihaz ve sistemler kullanılabilir.

Stüdyo merkezinde aşağıda belirtilen teçhizatlar bulunmalıdır.

1) Yayın amaçlı ses mikseri,

2) Kaydedici ve okuyucu cihazlar,

3) Yayın dönüşünü dinlemek için FM radyo alıcısı,           

4) Telefon Hibrit Ünitesi,

5) Telsiz İnterkom Sistemi,

6) Yüksek kaliteli mikrofonlar,

7) Stüdyo kalitesinde dinleme hoparlörleri,

8) Yayın devamlılığını sağlayacak güçte kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör,

9) RTÜK kayıt cihazı,

TELEVİZYON STÜDYOLARI:

Televizyon stüdyolarında kullanılan donanım, yazılım ve teçhizat genel olarak güncel teknolojiye, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Kayıt, yapım ve yayın amaçlı televizyon stüdyosunda ses yalıtımı olması gerekmektedir. 

Aşağıdaki bentlerde  belirtilen cihaz ve donanımların yerine, amaçlanan işlevleri yerine getirmek ve teknolojik gelişmeye uygun olmak şartıyla ayrı ayrı ya da birleşik olarak en az bunlara eşdeğer teknik kalitede başka cihaz ve sistemler kullanılabilir.

Bir televizyon stüdyo merkezi en az aşağıda belirtilen birimlerden oluşmalıdır.

A) Yapım, yayın stüdyo ve kontrol odaları

B) Yayın Devamlılık ve Ana kumanda odası

A) Yapım, yayın stüdyoları ve kontrol odası

Yapım, yayın stüdyosu ile kamera, ses ve ışık kontrol odası grubunda yeterli sayıda olmak üzere aşağıda belirtilen teçhizat tesis edilmiş ve kullanılır durumda olmalıdır.

1) Profesyonel tip yayıncılık kalitesinde kullanılan stüdyo ve aktüel kameralar ile bunlara ait teçhizat ve aksesuarlar,   

2) Mikrofon ve sehpalarından oluşan mikrofon takımı,

3) Stüdyo kalitesinde ses monitörleri,

4) Stüdyo aydınlatması ve ışık kontrol düzeneği,

5) Görüntü seçme, karıştırma, anahtarlama ve kontrol masası veya düzeneği,

6) Ses kontrol masası veya düzeneği,

7) Profesyonel ses kaydedici/okuyucu,

8) Stüdyo tipi standart renkli monitörler,

9) Telsiz İnterkom Sistemi,

10) Telefon Hibrit Ünitesi,

11) Kurgu Sistemi,

B) Yayın Devamlılık ve Ana kumanda Odası

Televizyon yayınlarında kullanılacak iç ve dış kaynaklı tüm verilerin birleştirilerek yayına verileceği yer olan Yayın Devamlılık ve Ana kumanda odası grubunda yeterli sayıda olmak üzere aşağıda belirtilen teçhizat tesis edilmiş ve kullanılır durumda olmalıdır.

1) Yayın kontrol ve anahtarlama masası veya düzeneği ( Görüntü ve Ses Mikseri),

2) Ses seviye sınırlayıcısı  

3) Stüdyo tipi dijital görüntü monitörü,

4) Stüdyo kalitesinde ses monitörü

5) Doğrudan verici çıkışını ve/veya uydu dönüşünü izlemeye uygun TV alıcıları,

6) Yayın devamlılığını sağlayacak kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör,

7) Logo ve karakter Jeneratörü

8) RTÜK kayıt cihazı,

TEKNİK DENETİMDE MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞTAN

İSTENİLECEK BİLGİ BELGE;

1) Satın alınmış ve/veya kiralanmış olan tesis, araç, gereç ve hizmetlerine ilişkin bilgi-belge

2) Yayın sisteminin blok şeması,

3) Personel Listesi

4) Stüdyo merkezinin kullanımına ilişkin kira kontratı

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak.

Açık sohbet
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Merhaba
Size Yardımcı Olabilirmiyiz?
Powered by